Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky